Mi történik a felvételin, hogyan számolják a pontokat?

Mind a két iskolatipus esetén a felvétel két alapvető feltétele: sikeresen befejezett 8. osztály és jelentkezés a felvételi eljárásba.

A technikumi osztályokba a felvételi eljárás a következő képpen zajlik

 • Központi írásbeli felvételi vizsgán kell résztvenni, a felvételi pontokba az itt elért eredmény 50%-ban számít bele (matematika – 25%, magyar – 25%)
  Iskolánk is szervez központi írásbelit!
 • Amennyiben a felvételi vizsgán szóbeli beszélgetés is van a felvételi pontok 25%-ba számít be
  Hogy van-e az adott tanévben szóbeli arról az iskola hivatalos weblapján (szily.hu) és Facebook oldalán ( fb.com/SzilyTech) értesülhet!
 • A beszélgetés témái:
  • Motivációs beszélgetés,
  • Szövegértési feladat,
  • Általános ismeretek megbeszélése,
  • Korábbi közösségi és kultúrális tevékenység megbeszélése
 • 25%-ot a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi eredményei adják ki matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, fizika, tanult idegen nyelv.

Szakiskolai osztályokbe a felvételi eljárás a következő képpen zajlik

 • Nincsen központi írásbeli felvételi!
 • A felvételi pontok a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi eredményekből állnak össze matematika, fizika, magyar nyelv, irodalom, tanult idegen nyelv és történelem tantárgyakból.
 • A fenti tárgyak osztályzatai jelentik a megszerezhető maximális felvételi pontot
 • Ha a diáknak nincsen valamelyik tantárgyból pontja, mert nem tanult, akkor egy hasonló tárgyból számoljuk ki a szükséges pontokat
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat